ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ФАРМАКОПЕЇ УКРАЇНИ 1 ВИДАННЯ

Для зручності користування загальний зміст включає посилання на том ДФУ, що містить останню версію відповідної статті. Наприклад,
Дигітоксин …………1.1 - 322
означає, що остання версія монографії на Дигітоксин знаходиться у Доповненні 1 на с. 322.
Основний том ДФУ позначено 1.0.

І. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ ФАРМАКОПЕЇ УКРАЇНИ 1.0 - I

ІІ. СЕКРЕТАРІАТ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФАРМАКОПЕЇ УКРАЇНИ 1.3 - 11

ІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ 1.3 - 13

IV. ОРГАНІЗАЦІ ТА УСТАНОВИ УКРАЇНИ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У РОЗРОБЦІ
ДОПОВНЕННЯ 3 ДО ДЕРЖАВНОЇ ФАРМАКОПЕЇ УКРАЇНИ 1.3 - 15

VI. ВСТУП 1.3 - 17

VII. ДОДАТКИ ДО ДІЮЧИХ ТЕКСТІВ ДФУ 1.3 - 19

ЗАГАЛЬНІ СТАТТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ 1.2 - 33

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.2 - 33

1.2. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО ПОШИРЮЮТЬСЯ
НА ЗАГАЛЬНІ СТАТТІ Й МОНОГРАФІІ 1.2 - 34

1.3. ЗАГАЛЬНІ СТАТТІ 1.2 - 35

1.4. МОНОГРАФІІ 1.2 - 35

1.5. СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ 1.2 - 39

1.6. ОДИНИЦІ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ (СІ), ВИКОРИСТОВУВАНІ
У ФАРМАКОПЕЇ, І ЇХНЯ ВІДПОВІДНІСТЬ ІНШИМ ОДИНИЦЯМ 1.2 - 40

2. МЕТОДИ АНАЛІЗУ

2.1. ОБЛАДНАННЯ

2.1.1. Краплеміри 1.2 - 45

2.1.2. Порівняльна таблиця пористості скляних фільтрів 1.0 - 13

2.1.4. Сита 1.0 - 14

2.1.5. Пробірки для порівняльних випробувань 1.2 - 45

2.2. ФІЗИЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ

2.2.1. Визначення прозорості і ступеня каламутності рідин 1.0 - 15

2.2.2. Визначення ступеня забарвлення рідин 1.0 - 15

2.2.3. Потенціометричне визначення рН 1.2 - 46

2.2.4. Залежність між реакцією розчину, приблизним значенням рН і кольором індикаторів 1.2 - 47

2.2.5. Відносна густина 1.3 - 23

2.2.6. Показник заломлення (індекс рефракції) 1.2 - 47

2.2.7. Оптичне обертання 1.2 - 49

2.2.8. В’язкість 1.0 - 23

2.2.9. Метод капілярної віскозиметрії 1.0 - 23

2.2.10. Метод ротаційної віскозиметрії 1.0 - 24

2.2.11. Температурні межі перегонки 1.0 - 25

2.2.12. Температура кипіння 1.1 - 9

2.2.13. Визначення води методом відгону 1.0 - 26

2.2.14. Температура плавлення — капілярний метод 1.0 - 27

2.2.15. Температура плавлення — відкритий капілярний метод 1.2 - 50

2.2.16. Температура плавлення — метод миттєвого плавлення 1.0 - 28

2.2.17. Температура краплепадіння 1.0 - 28

2.2.18. Температура твердення 1.0 - 29

2.2.19. Амперометричне титрування 1.0 - 30

2.2.20. Потенціометричне титрування 1.0 - 30

2.2.21. Флуориметрія 1.1 - 9

2.2.22. Атомно-емісійна спектрометрія 1.3 - 24

2.2.23. Атомно-абсорбційна спектрометрія 1.3 - 27

2.2.24. Абсорбційна спектрофотометрія в інфрачервоній області 1.0 - 34

2.2.25. Адсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій і видимій областях 1.2 - 50

2.2.26. Хроматографія на папері 1.1 - 9

2.2.27. Тонкошарова хроматографія 1.2 - 56

2.2.28. Газова хроматографія 1.2 - 59

2.2.29. Рідинна хроматографія 1.2 - 60

2.2.30. Ексклюзивна хроматографія 1.2 - 62

2.2.31. Електрофорез 1.1 - 12

2.2.32. Втрата в масі при висушуванні 1.2 - 63

2.2.33. Спектрометрія ядерного магнітного резонансу 1.1 - 18

2.2.34. Термічний аналіз 1.2 - 64

2.2.35. Осмоляльність 1.0 - 50

2.2.36. Потенціометричне визначення концентрації іонів з використанням іонселективних електродів 1.1 - 20

2.2.37. Рентгенофлуоресцентна спектрометрія 1.3 - 31

2.2.38. Питома електропровідність 1.1 - 22

2.2.39. Молекулярно-масовий розподіл декстранів 1.1 - 23

2.2.40. Cпектрометрія у ближній інфрачервоній області спектра 1.2 - 67

2.2.42. Густина твердих речовин 1.2 - 72

2.2.43. Мас-спектрометрія 1.2 - 73

2.2.44. Визначення вмісту загального органічного вуглецю у воді для фармацевтичного використання 1.1 - 26

2.2.45. Надкритична хроматографія 1.2 - 77

2.2.46. Методи хроматографічного розділення 1.3 - 32

2.2.60. Температура плавлення – інструментальний метод 1.3 - 41

2.2.N.1. Титрування у неводних розчинниках 1.0 - 51

2.2.N.2. Валідація аналітичних методик і випробувань 1.2 - 85

2.3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ

2.3.1. Реакції ідентифікації на іони і функціональні групи 1.0 - 68

2.3.2. Ідентифікація жирних олій методом тонкошарової хроматографії 1.3 - 43

2.3.3. Ідентифікація фенотіазинів методом тонкошарової хроматографії 1.0 - 74

2.3.4. Визначення запаху 1.0 - 74

2.4. ВИПРОБУВАННЯ НА ГРАНІЧНИЙ ВМІСТ ДОМІШОК

2.4.1. Амонію солі 1.0 - 75

2.4.2. Арсен 1.0 - 75

2.4.3. Кальцій 1.0 - 76

2.4.4. Хлориди 1.0 - 76

2.4.5. Фториди 1.0 - 77

2.4.6. Магній 1.0 - 77

2.4.7. Магній і лужноземельні метали 1.0 - 77

2.4.8. Важкі метали 1.0 - 78

2.4.9. Залізо 1.0 - 80

2.4.10. Свинець у цурках 1.0 - 80

2.4.11. Фосфати 1.0 - 80

2.4.12. Калій 1.0 - 80

2.4.13. Сульфати 1.0 - 81

2.4.14. Сульфатна зола 1.0 - 81

2.4.15. Нікель у поліолах 1.0 - 81

2.4.16. Загальна зола 1.0 - 81

2.4.17. Алюміній 1.0 - 82

2.4.18. Вільний формальдегід 1.0 - 82

2.4.19. Лужні домішки у жирних оліях 1.0 - 82

2.4.20. Антиоксиданти у жирних оліях 1.0 - 83

2.4.21. Сторонні олії у жирних оліях методом тонкошарової хроматографії 1.0 - 84

2.4.22. Сторонні олії у жирних оліях методом газової хроматографії 1.0 - 85

2.4.23. Стерини у жирних оліях 1.0 - 88

2.4.24. Ідентифікація залишкових розчинників і контроль їх кількостей 1.1 - 27

2.4.25. Залишкові кількості етиленоксиду і діоксану 1.0 - 90

2.4.26. N,N-диметиланілін 1.0 - 91

2.4.27. Важкі метали у препаратах рослинного походження і жирних оліях 1.2 - 102

2.4.28. 2-Етилгексанова кислота 1.0 - 92

2.4.N.1. Цинк 1.0 - 93

2.4.N.2. Речовини, що легко обвуглюються 1.0 - 93

2.5. МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ

2.5.1. Кислотне число 1.0 - 94

2.5.2. Ефірне число 1.0 - 94

2.5.3. Гідроксильне число 1.0 - 94

2.5.4. Йодне число 1.1 - 34

2.5.5. Перекисне число 1.0 - 96

2.5.6. Число омилення 1.0 - 97

2.5.7. Неомилювані речовини 1.0 - 97

2.5.8. Визначення амінного азоту у сполуках, що містять первинну ароматичну аміногрупу 1.1 - 34

2.5.9. Визначення азоту після мінералізації сірчаною кислотою 1.0 - 98

2.5.10. Метод спалювання у колбі з киснем 1.1 - 35

2.5.11. Комплексометричне титрування 1.0 - 98

2.5.12. Визначення води напівмікрометодом (метод К. Фішера) 1.0 - 99

2.5.13. Алюміній в адсорбованих вакцинах 1.2 - 104

2.5.14. Кальцій в адсорбованих вакцинах 1.2 - 104

2.5.15. Фенол у імуносироватках і вакцинах 1.2 - 104

2.5.16. Протеїн у полісахаридних вакцинах 1.2 - 104

2.5.17. Нуклеїнові кислоти в полісахаридних вакцинах 1.2 - 104

2.5.18. Фосфор у полісахаридних вакцинах 1.2 - 105

2.5.19. О-Ацетил у полісахаридних вакцинах 1.2 - 105

2.5.20. Гексозаміни в полісахаридних вакцинах 1.2 - 105

2.5.21. Метилпентози в полісахаридних вакцинах 1.2 - 106

2.5.22. Уронові кислоти в полісахаридних вакцинах 1.2 - 106

2.5.23. Сіалова кислота в полісахаридних вакцинах 1.2 - 107

2.5.24. Діоксид вуглецю в газах 1.3 - 44

2.5.25. Оксид вуглецю в газах 1.3 - 44

2.5.26. Оксид і діоксид азоту в газах 1.3 - 45

2.5.27. Кисень у газах 1.3 - 46

2.5.28. Вода в газах 1.3 - 46

2.5.29. Діоксид сірки 1.3 - 46

2.5.30. Окиснюючі речовини 1.3 - 47

2.5.35. Закис азоту у газах 1.3 - 47

2.5.32. Визначення води мікрометодом 1.2 - 107

2.6. БІОЛОГІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ

2.6.1. Стерильність 1.2 - 109

2.6.8. Пірогени 1.0 - 107

2.6.9. Аномальна токсичність 1.0 - 109

2.6.11. Депресорні речовини 1.1 - 37

2.6.12. Випробування мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів (визначення загального числа життєздатних аеробних мікроорганізмів) 1.1 - 37

2.6.13. Випробування мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів (випробування на окремі види мікроорганізмів) 1.1 - 42

2.6.14. Бактеріальні ендотоксини 1.2 - 115

2.7. БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ

2.7.1. Імунохімічні методи 1.1 - 55

2.7.2. Кількісне визначення антибіотиків мікробіологічним методом 1.0 - 139

2.8. МЕТОДИ ФАРМАКОГНОЗІЇ

2.8.1. Зола, не розчинна в хлористоводневій кислоті 1.2 - 126

2.8.2. Сторонні домішки в лікарській рослинній сировині 1.1 - 59

2.8.3. Продихи та продиховий індекс 1.2 - 126

2.8.4. Показник набухання 1.2 - 126

2.8.5. Вода в ефірних оліях 1.2 - 127

2.8.6. Сторонні ефіри в ефірних оліях 1.2 - 127

2.8.7. Жирні олії й осмолені ефірні олії в ефірних оліях 1.2 - 127

2.8.8. Запах та смак ефірних олій 1.2 - 127

2.8.9. Залишок після випарювання ефірних олій 1.2 - 127

2.8.10. Розчинність ефірних олій у спирті 1.2 - 127

2.8.11. Кількісне визначення 1,8-цинеолу в ефірних оліях 1.2 - 128

2.8.12. Визначення вмісту ефірних олій у лікарських засобах рослинного походження 1.1 - 59

2.8.13. Залишкові кількості пестицидів 1.1 - 60

2.8.14. Визначення танінів у лікарських засобах рослинного походження 1.2 - 128

2.8.15. Показник гіркоти 1.2 - 129

2.8.16. Визначення сухого залишку екстрактів 1.1 - 63

2.8.17. Визначення втрати в масі при висушуванні екстрактів 1.1 - 64

2.9. ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ

2.9.1. Розпадання таблеток і капсул 1.2 - 131

2.9.2. Розпадання супозиторіїв і песаріїв 1.0 - 151

2.9.3. Тест «Розчинення» для твердих дозованих форм 1.2 - 134

2.9.4. Тест «Розчинення» для трансдермальних пластирів 1.2 - 143

2.9.5. Однорідність маси для одиниці дозованого лікарського засобу 1.1 - 70

2.9.6. Однорідність вмісту діючої речовини в одиниці дозованого лікарського засобу 1.1 - 71

2.9.7. Стираність таблеток без оболонки 1.2 - 146

2.9.8. Стійкість таблеток до роздавлювання 1.0 - 161

2.9.9. Вимірювання консистенції методом пенетрометрії 1.1 - 74

2.9.10. Вміст етанолу й алкоголеметричні таблиці 1.1 - 76

2.9.11. Визначення вмісту метанолу і 2-пропанолу 1.1 - 82

2.9.12. Ситовой аналіз 1.0 - 162

2.9.13. Визначення розміру часток порошків методом мікроскопії (вилучено) 1.0 - 162

2.9.14. Визначення питомої площі поверхні методом проникності повітря 1.2 - 147

2.9.15. Насипний об'єм (вилучено) 1.0 - 162

2.9.16. Плинність 1.0 - 163

2.9.17. Об'єм лікарських засобів парентерального застосування, що витягається 1.2 - 149

2.9.18. Лікарські засоби для інгаляції: аеродинамічне визначення дрібнодисперсних часток 1.2 - 150

2.9.19. Механічні включення: невидимі частки 1.2 - 164

2.9.20. Механічні включення: видимі частки 1.0 - 166

2.9.21. Механічні включення: невидимі частки (вилучено, введено у статтю 2.9.19) 1.0 - 166

2.9.22. Визначення часу розм’якшення ліпофільних супозиторіїв 1.1 - 83

2.9.23. Пікнометричне визначення густини твердих речовин 1.2 - 167

2.9.24. Стійкість супозиторіїв і песаріїв до руйнування (вилучено) 1.1 - 84

2.9.25. Тест «Розчинення» для гумок жувальних медичних 1.2 - 168

2.9.26. Визначення питомої площі поверхні адсорбцією газу 1.2 - 170

2.9.27. Однорідність маси доз, що витягаються із багатодозових контейнерів 1.1 - 86

2.9.28. Визначення маси або об'єму вмісту контейнера для рідких і м'яких лікарських форм (вилучено) 1.1 - 86

2.9.29. Власне розчинення 1.2 - 174

2.9.31. Визначення розміру частинок методом лазерної дифракції 1.3 - 48

2.9.34. Насипна густина і густина післе усадки порошків 1.3 - 53

2.9.35. Здрібненість порошків 1.3 - 56

2.9.36. Плинність порошків 1.3 - 56

2.9.37. Оптична мікроскопія 1.2 - 175

2.9.38. Визначення гранулометричного складу аналітичним просіюванням 1.2 - 177

2.9.40. Однорідність дозованих одиниць 1.3 - 60

2.9.42. Тест «Розчинення» для твердих ліпофільних дозованих форм 1.2 - 184

2.9.43. Спостережуване розчинення 1.2 - 185

3. МАТЕРІАЛИ ТА КОНТЕЙНЕРИ

3.1. МАТЕРІАЛИ, ВИКОРИСТОВУвані ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОНТЕЙНЕРІВ

3.1.1. Матеріали для контейнерів для людської крові та компонентів крові 1.1 - 87

3.1.1.1. Матеріали на основі пластифікованого полівінілхлориду для контейнерів для людської крові та компонентів крові 1.1 - 87

3.1.1.2. Матеріали на основі пластифікованого полівінілхлориду для трубок, використовуваних в комплектах для переливання крові та компонентів крові 1.1 - 91

3.1.3. Поліолефіни 1.1 - 94

3.1.4. Поліетилен без добавок для контейнерів для лікарських засобів для парентерального застосування і очних лікарських засобів 1.1 - 99

3.1.5. Поліетилен з добавками для контейнерів для лікарських засобів для парентерального застосування і очних лікарських засобів 1.1 - 100

3.1.6. Поліпропілен для контейнерів і закупорювальних засобів для лікарських засобів для парентерального застосування
і очних лікарських засобів 1.1 - 105

3.1.7. Поліетиленвінілацетат для контейнерів і трубок для лікарських засобів для загального парентерального живлення 1.1 - 109

3.1.8. Силіконове масло, що використовується як змащувальна добавка 1.1 - 112

3.1.9. Силіконові еластомери для закупорювальних засобів і трубок 1.1 - 113

3.1.10. Матеріали на основі непластифікованого полівінілхлориду для контейнерів для неін'єкційних водних розчинів 1.1 - 114

3.1.11. Матеріали на основі непластифікованого полівінілхлориду для контейнерів для твердих лікарських форм для орального застосування 1.1 - 117

3.1.13. Добавки до пластмаси 1.1 - 120

3.1.14. Матеріали на основі пластифікованого полівінілхлориду для контейнерів для водних розчинів для внутрішньовенного введення 1.1 - 123

3.1.15. Поліетилентерефталат для контейнерів для лікарських засобів непарентерального застосування 1.1 - 126

3.2. КОНТЕЙНЕРИ

3.2.1. Скляні контейнери для фармацевтичного застосування 1.1 - 129

3.2.2. Пластмасові контейнери і закупорювальні засоби для фармацевтичного застосування 1.1 - 133

3.2.2.1. Пластмасові контейнери для водних розчинів для парентерального застосування 1.1 - 134

3.2.3. Стерильні пластмасові контейнери для людської крові та компонентів крові 1.1 - 135

3.2.4. Порожні стерильні контейнери з пластифікованого полівінілхлориду для людської крові та компонентів крові 1.1 - 138

3.2.5. Стерильні контейнери з пластифікованого полівінілхлориду для людської крові, що містять розчин антикоагулянта 1.1 - 139

3.2.6. Комплекти для переливання крові та компонентів крові 1.1 - 139

3.2.8. Стерильні одноразові пластмасові шприци 1.1 - 141

3.2.9. Гумові закупорювальні засоби для контейнерів з водними лікарськими засобами для парентерального застосування, для порошків і ліофілізованих порошків 1.1 - 143

4. РЕАКТИВИ 1.0 - 169, 1.1 - 4, 1.2 - 23, 1.3 - 19

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕКСТИ

5.1. ЗАГАЛЬНІ ТЕКСТИ ПО СТЕРИЛЬНОСТІ

5.1.1. Методи приготування стерильних продуктів 1.0 - 297

5.1.2. Біологічні індикатори стерилізації 1.0 - 299

5.1.3. Ефективність антимікробних консервантів 1.0 - 301

5.1.4. Мікробіологічна чистота лікарських засобів 1.0 - 303

5.1.5. Застосування концепції F0 при паровій стерилізації водних лікарських засобів 1.0 - 297

5.1.7. Вірусна безпека 1.2 - 189

5.2. ЗАГАЛЬНІ тексти НА Біологічні продукти

5.2.1. Термінологія, яку використовують в монографіях на біологічні продукти 1.2 - 190

5.2.8. Мінімізація ризику передачі збудників губчастої енцефалопатії тварин через лікарські засоби для застосування людиною і у ветеринарії 1.3 - 67

5.3. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ І КІЛЬКІСНИХ ВИЗНАЧЕНЬ 1.1 - 151

5.3.N. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 1.1 - 187

5.4. ЗАЛИШКОВІ КІЛЬКОСТІ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ 1.1 - 215

5.5. АЛКОГОЛЕМЕТРИЧНІ ТАБЛИЦІ 1.1 - 227

5.7. ТАБЛИЦЯ ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОНУКЛІДІВ, НАВЕДЕНИХ У ФАРМАКОПЕЇ 1.2 - 192

5.9. ПОЛІМОРФІЗМ 1.2 - 199

5.10. КОНТРОЛЬ ДОМІШОК У СУБСТАНЦІЯХ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 1.2 - 200

5.11. РОЗДІЛ «ВЛАСТИВОСТІ» У МОНОГРАФІЯХ 1.2 - 205

5.12. Стандартні зразки 1.3 - 79

5.N.1. ЕКСТЕМПОРАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 1.2 - 206

5.N.1.1. Екстемпоральні нестерильні лікарські засоби 1.2 - 206

5.N.1.1.1. Терміни й умови зберігання екстемпоральних нестерильних лікарських засобів 1.2 - 212

5.N.1.1.2. Дані для розрахунків при приготуванні 1 л концентрованого розчину в масооб’ємній концентрації 1.2 - 215

5.N.1.1.3. Коефіцієнти збільшення об’єму водного розчину при розчиненні лікарських речовин 1.2 - 216

5.N.1.2. Вищі разові та добові дози отруйних та сильно діючих лікарських засобів для дорослих 1.2 - 218

5.N.1.3. Вищі разові та добові дози отруйних та сильно діючих лікарських засобів для дітей 1.2 - 228

5.N.2. ДОСЛІДЖЕННЯ БІОДОСТУПНОСТІ ТА БІОЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ГЕНЕРИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 1.2 - 231

6. ЗАГАЛЬНІ МОНОГРАФІЇ

Алергенні продукти 1.2 - 257

Вакцини для застосування людиною 1.3 - 87

Вакцини для застосування у ветеринарії 1.3 - 91

Екстракти 1.3 - 98

Ефірні олії 1.2 - 263

Іммуносиворотка для застосування у ветеринарії 1.3 - 102

Імуносироватка тварин для застосування людиною 1.2 - 265

Лікарські рослинні засоби 1.2 - 268

Лікарська рослинна сировина 1.3 - 106

Лікарські рослинні чаї 1.2 - 270

Моноклональні антитіла для застосування людиною 1.3 - 107

Продукти, одержувані за допомогою технології рекомбінантної ДНК 1.2 - 271

Продукти ферментації 1.1 - 274

Радіофармацевтичні лікарські засоби 1.2 - 274

Рослинні жирні олії 1.2 - 282

Субстанції для фармацевтичного застосування 1.3 - 111

7. ЗАГАЛЬНІ СТАТТІ НА ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ

Ветеринарні рідкі лікарські засоби для зовнішнього застосування 1.3 - 121

Внутрішньматочні лікарські засоби для застосування у ветеринарії 1.3 - 122

Внутрішньорубцеві засоби 1.3 - 124

Інтрамаммарні лікарські засоби для застосування у ветеринарії 1.3 - 125

Вушні лікарські засоби 1.2 - 287

Гранули 1.2 - 289

Гумки жувальні медичні 1.2 - 291

Капсули 1.2 - 291

Лікарські засоби для вагінального застосування 1.2 - 294

Лікарські засоби для зрошення 1.2 - 297

Лікарські засоби для інгаляції 1.2 - 298

Лікарські засоби для парентерального застосування 1.2 - 303

Лікарські засоби для ректального застосування 1.2 - 308

Лікарські засоби що знаходяться під тиском 1.2 - 311

М'які лікарські засоби для зовнішнього застосування 1.3 - 126

Назальні лікарські засоби 1.2 - 315

Настойки (вилучено, введено у загальну монографію «Екстракти») 1.1 - 269

Оромукозні лікарські засоби 1.2 - 318

Очні лікарські засоби 1.2 - 322

Палички 1.2 - 326

Піни медичні 1.0 - 518

Пластири трансдермальні 1.2 - 327

Порошки для зовнішнього застосування 1.3 - 130

Порошки для орального застосування 1.2 - 329

Премікси лікувальних кормових добавок для застосування у ветеринарії 1.3 - 131

Продукти з ризиком передачі збудників губчастої енцефалопатії тварин 1.3 - 132

Рідкі лікарські засоби для зовнішнього застосування 1.2 - 330

Рідкі лікарські засоби для орального застосування 1.2 - 331

Таблетки 1.2 - 335

Тампони медичні 1.2 - 340

8. ВАКЦИНИ

Вакцина ВСG, ліофілизована 1.3 - 135

12. ГОМЕОПАТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Гомеопатичні лікарські засоби 1.1 - 491

Лікарська рослинна сировина для гомеопатичних лікарських засобів 1.3 - 141

Матричні настойки для гомеопатичних лікарських засобів 1.1 - 493

Методи приготування гомеопатичних базисних препаратів і потенціювання 1.3 - 142

МОНОГРАФІЇ

Адреналіну тартрат 1.1 - 283

Азитроміцин 1.2 - 343

Аланін 1.0 - 313

Алтеї корені 1.2 - 346

Алтеї листя 1.2 - 347

Алтеї траваN 1.2 - 348

Амброксолу гідрохлорид 1.2 - 350

Аміаку розчин концентрований 1.0 - 314

Амітриптиліну гідрохлорид 1.2 - 352

Амоксицилін тригідрат 1.2 - 354

Амонію хлорид 1.1 - 284

Ампіциліну натрієва сіль 1.1 - 285

Ампіцилін тригідрат 1.2 - 357

Анісова олія 1.2 - 360

Арахісова олія гідрогенізована 1.2 - 362

Арахісова олія рафінована 1.2 - 363

Аргінін 1.0 - 319

Аргініну гідрохлорид 1.0 - 320

Артикаїну гідрохлорид 1.2 - 364

Атенолол 1.0 - 322

Атропіну сульфат 1.0 - 323

Ацетилцестеїн 1.0 - 325

Ацетон 1.2 - 366

Ацикловір 1.1 - 290

Бавовняна олія гідрогенізована 1.2 - 369

Барію сульфат 1.2 - 370

Беладонни листя 1.3 - 157

Бензилбензоат 1.2 - 371

Бензилпеніциліну калієва сіль 1.0 - 329

Бензилпеніциліну натрієва сіль 1.1 - 295

Бензокаїн 1.2 - 372

Бетаметазону дипропіонат 1.1 - 298

Бісакодил 1.0 - 334

Бобівника трилистого листя 1.2 - 373

Бромгексину гідрохлорид 1.2 - 375

Бузини квітки 1.2 - 377

Бупівакаїну гідрохлорид 1.1 - 300

Бупренорфіну гідрохлорид 1.0 - 336

Бура 1.2 - 378

Бурі водорості 1.3 - 159

Бутилгідрокситолуол 1.1 - 302

Бутилгідроксіанізол 1.1 - 303

Вазелін 1.2 - 381

Вазелінове масло 1.2 - 382

Валеріани корені 1.2 - 383

Валін 1.0 - 339

Ванілін 1.0 - 340

Верапамілу гідрохлорид 1.0 - 342

Вовчуга корені 1.2 - 385

Вода високоочищена 1.2 - 386

Вода для ін'єкцій 1.2 - 388

Вода очищена 1.2 - 391

Водню пероксиду розчин (3 %) 1.1 - 309

Водню пероксиду розчин (30 %) 1.1 - 310

Вугілля активоване 1.3 - 161

Галоперидол 1.0 - 345

Гвоздика 1.2 - 397

Гвоздична олія 1.2 - 398

Гентаміцину сульфат 1.2 - 399

Гепарин натрію 1.2 - 402

Гепарини низькомолекулярні 1.2 - 403

Гібіскус 1.2 - 407

Гідрокортизону ацетат 1.1 - 313

Гінкго листя 1.2 - 408

Гістидин 1.0 - 349

Гістидину гідрохлорид моногідрат 1.0 - 351

Глібенкламід 1.1 - 315

Гліцерин 1.2 - 409

Гліцерин (85 %) 1.2 - 412

Гліцерину тринітрату розчин 1.0 - 357

Глоду листя та квітки 1.3 - 165

Гліцин 1.1 - 317

Глоду плоди 1.2 - 414

Глюкоза безводна 1.0 - 360

Глюкоза моногідрат 1.2 - 417

Декстран 40 для ін'єкцій 1.1 - 321

Деревій 1.2 - 421

Дигітоксин 1.1 - 322

Дигоксин 1.1 - 324

Дикалію фосфат 1.1 - 326

Дилтіазему гідрохлорид 1.2 - 423

Диметилсульфоксид 1.2 - 425

Динатрію едетат 1.2 - 426

Динатрію фосфат дигідрат 1.0 - 364

Динатрію фосфат додекагідрат 1.0 - 365

Дипіридамол 1.2 - 428

Дисульфірам 1.0 - 366

Дифенгідраміну гідрохлорид 1.2 - 429

Діазепам 1.0 - 363

Доксицикліну хіклат 1.1 - 329

Доксорубіцину гідрохлорид 1.1 - 332

Допаміну гідрохлорид 1.0 - 367

Евкаліпта листя 1.2 - 433

Евкаліптова олія 1.2 - 434

Еконазолу нітрат 1.0 - 369

Еналаприлу малеат 1.2 - 435

Еноксапарин натрію 1.2 - 437

Ергокальциферол 1.1 - 335

Ергометрину малеат 1.1 - 337

Етамбутолу гідрохлорид 1.3 - 171

Етамзилат 1.2 - 440

Етанол (96 %) 1.1 - 339

Етанол безводний 1.1 - 343

Етилморфіну гідрохлорид 1.2 - 441

Етилолеат 1.0 - 371

Ефір для наркозу 1.1 - 348

Ехінацеї блідої корені 1.3 - 173

Ехінацеї вузьколистої корені 1.3 - 175

Ехінацеї пурпурової корені 1.3 - 177

Ехінацеї пурпурової настойкаN 1.3 - 182

Ехінацеї пурпурової трава 1.3 - 184

Заліза сульфат гептагідрат 1.1 - 351

Звіробій 1.2 - 443

Ібупрофен 1.1 - 353

Ізолейцин 1.0 - 373

Ізоніазид 1.2 - 447

Ізопропілміристат 1.2 - 448

Ізосорбіду динітрат розведений 1.0 - 374

Індометацин 1.2 - 449

Йод 1.1 - 357

Калію ацетат 1.1 - 359

Калію бромід 1.1 - 360

Калію гідроксид 1.1 - 361

Калію дигідрофосфат 1.1 - 362

Калію йодид 1.1 - 363

Калію перманганат 1.1 - 364

Калію хлорид 1.1 - 365

Калію цитрат 1.1 - 366

Кальцію гліцерофосфат 1.2 - 451

Кальцію глюконат 1.0 - 379

Кальцію глюконат для ін’єкцій 1.2 - 452

Кальцію карбонат 1.1 - 367

Кальцію лактат пентагідрат 1.1 - 368

Кальцію хлорид гексагідрат 1.1 - 369

Кальцію хлорид дигідрат 1.1 - 370

Камфора рацемічна 1.0 - 382

Канаміцину моносульфат 1.0 - 383

Каптоприл 1.0 - 385

Карбамазепін 1.2 - 454

Касії вузьколистої плоди 1.3 - 187

Касії гостролистої плоди 1.3 - 188

Касії листя 1.3 - 190

Кетаміну гідрохлорид 1.0 - 386

Кетопрофен 1.2 - 456

Кетотифену гідрофумарат 1.2 - 458

Кислота аскорбінова 1.0 - 388

Кислота аспарагінова 1.0 - 389

Кислота ацетилсаліцилова 1.0 - 391

Кислота бензойна 1.1 - 371

Кислота борна 1.0 - 392

Кислота винна 1.1 - 372

Кислота глутамінова 1.0 - 393

Кислота лимонна безводна 1.2 - 460

Кислота лимонна моногідрат 1.2 - 462

Кислота малеїнова 1.1 - 374

Кислота нікотинова 1.0 - 396

Кислота олеїнова 1.2 - 463

Кислота саліцилова 1.2 - 464

Кислота сорбінова 1.0 - 397

Кислота фолієва 1.1 - 376

Кислота фосфорна концентрована 1.1 - 378

Кислота фосфорна розведена 1.1 - 378

Кислота хлористоводнева концентрована 1.1 - 379

Клонідину гідрохлорид 1.0 - 398

Клопідогрелю гідросульфатN 1.2 - 465

Кодеїн 1.2 - 468

Кокосова олія рафінована 1.2 - 470

Кориці китайської олія 1.2 - 471

Кориці цейлонської кори олія 1.2 - 472

Кориці цейлонської листя олія 1.2 - 473

Кофеїн 1.2 - 474

Кофеїн моногідрат 1.2 - 476

Кропиви листя 1.3 - 191

Кунжутна олія рафінована 1.2 - 477

Лавандова олія 1.2 - 481

Лактоза безводна 1.2 - 483

Лактоза моногідрат 1.2 - 485

Леводопа 1.2 - 487

Левоментол 1.1 - 383

Левотироксину натрієва сіль 1.1 - 385

Лейцин 1.0 - 403

Лимонна олія 1.2 - 489

Липи квітки 1.2 - 490

Лідокаїну гідрохлорид 1.2 - 492

Лізину гідрохлорид 1.0 - 404

Лінкоміцину гідрохлорид 1.0 - 406

Ліотироніну натрієва сіль 1.1 - 387

Лопераміду гідрохлорид 1.2 - 493

Магнію карбонат важкий 1.1 - 389

Магнію карбонат легкий 1.1 - 390

Магнію оксид важкий 1.0 - 409

Магнію оксид легкий 1.0 - 410

Магнію сульфат гептагідрат 1.1 - 391

Магнію хлорид гексагідрат 1.1 - 391

Макроголи 1.1 - 393

Малтітол 1.2 - 497

Маніт 1.2 - 499

Маслинова олія нерафінована 1.2 - 501

Маслинова олія рафінована 1.2 - 502

Материнка 1.3 - 195

Материнки траваN 1.3 -196

Ментол рацемічний 1.1 - 395

Меркаптопурин 1.1 - 397

Метамізолу натрієва сіль 1.1 - 398

Метилпарагідроксибензоат 1.0 - 411

Метилсаліцилат 1.2 - 504

Метилцелюлоза 1.1 - 400

Метіонін 1.0 - 412

Метоклопраміду гідрохлорид 1.2 - 505

Метронідазол 1.2 - 506

Мигдальна олія нерафінована 1.2 - 507

Мигдальна олія рафінована 1.2 - 508

Міді сульфат безводний 1.1 - 401

Міді сульфат пентагідрат 1.1 - 402

Міконазолу нітрат 1.1 - 402

М'яти листя 1.3 - 198

Нагідок квітки 1.2 - 511

Налоксону гідрохлорид дигідрат 1.0 - 415

Напроксен 1.0 - 417

Натрію амідотризоат 1.1 - 405

Натрію ацетат тригідрат 1.1 - 406

Натрію бензоат 1.1 - 407

Натрію бромід 1.1 - 409

Натрію гідрокарбонат 1.1 - 410

Натрію гідроксид 1.1 - 411

Натрію дигідрофосфат дигідрат 1.0 - 418

Натрію диклофенак 1.0 - 419

Натрію йодид 1.1 - 412

Натрію карбонат безводний 1.1 - 413

Натрію карбонат декагідрат 1.1 - 414

Натрію карбонат моногідрат 1.1 - 415

Натрію лаурилсульфат 1.1 - 415

Натрію метабісульфіт 1.0 - 420

Натрію саліцилат 1.1 - 416

Натрію сульфат безводний 1.1 - 417

Натрію сульфат декагідрат 1.1 - 418

Натрію сульфіт безводний 1.1 - 419

Натрію сульфіт гептагідрат 1.1 - 420

Натрію тетраборат 1.0 - 421

Натрію тіосульфат 1.1 - 421

Натрію фторид 1.0 - 422

Натрію хлорид 1.1 - 422

Натрію цетостеарилсульфат 1.1 - 424

Натрію цитрат 1.0 - 423

Нікотинамід 1.0 - 424

Ністатин 1.2 - 513

Нітразепам 1.0 - 425

Нітрофурал 1.0 - 426

Ніфедипін 1.2 - 514

Оксазепам 1.2 - 517

Окситетрацикліну гідрохлорид 1.2 - 519

Омепразол 1.1 - 427

Орнітину гідрохлоридN 1.0 - 430

Папаверину гідрохлорид 1.2 - 523

Парацетамол 1.1 - 432

Пасифлора 1.2 - 525

Пентоксифілін 1.0 - 433

Піперазину адипінат 1.0 - 434

Піразинамід 1.3 - 101

Пірацетам 1.2 - 526

Піридоксину гідрохлорид 1.0 - 435

Піроксикам 1.2 - 528

Повідон 1.1 - 436

Подорожника великого листяN 1.3 - 202

Подорожник ланцетолистий 1.3 - 204

Повідон-йод 1.1 - 439

Полісорбат 20 1.2 - 529

Преднізолон 1.2 - 531

Преднізолон натрію фосфат 1.2 - 532

Прокаїнаміду гідрохлорид 1.0 - 437

Прокаїну гідрохлорид 1.0 - 438

Пролін 1.0 - 439

Прометазину гідрохлорид 1.0 - 441

Пропіленгліколь 1.1 - 441

Пропілпарагідроксибензоат 1.0 - 442

Пшениці зародків олія нерафінована 1.2 - 534

Пшениці зародків олія рафінована 1.2 - 535

Ранітидину гідрохлорид 1.2 - 537

Резорцин 1.0 - 445

Рибофлавін 1.1 - 445

Рифампіцин 1.1 - 446

Розмаринова олія 1.2 - 539

Ромашки квітки 1.3 - 207

Ртуті хлорид 1.1 - 448

Серин 1.0 - 449

Сечовина 1.2 - 543

Сірка для зовнішнього застосування 1.1 - 450

Собача кропива 1.2 - 544

Собачої кропиви настойкаN 1.3 - 211

Соєва олія гідрогенізована 1.2 - 546

Соєва олія рафінована 1.2 - 547

Солодки корені 1.2 - 548

Спирт бензиловий 1.1 - 451

Спирт ізопропіловий 1.0 - 450

Спориш 1.3 - 212

Срібла нітрат 1.1 - 453

Стрептоміцину сульфат 1.1 - 453

Сульфаметоксазол 1.1 - 456

Сульфаніламід 1.2 - 550

Сульфацетамід натрію 1.2 - 551

Тальк 1.2 - 553

Твердий жир 1.0 - 453

Теобромін 1.2 - 555

Теофілін-етилендіамін 1.2 - 556

Теофілін моногідрат 1.2 - 557

Тестостерону пропіонат 1.2 - 559

Тетрацикліну гідрохлорид 1.2 - 561

Тимол 1.1 - 459

Тирозин 1.0 - 458

Титану діоксид 1.1 - 460

Тіаміну гідробромідN 1.0 - 454

Тіаміну гідрохлорид 1.0 - 456

Треонін 1.0 - 459

Триметоприм 1.1 - 463

Триптофан 1.0 - 461

Трифторпіразину гідрохлорид 1.1 - 466

Трометамол 1.2 - 563

Уабаїн 1.1 - 469

Феназон 1.2 -565

Фенілаланін 1.0 - 465

Фенілефрину гідрохлорид 1.2 - 566

Феніраміну малеат 1.2 - 568

Фенобарбітал 1.2 - 569

Фенол 1.0 - 466

Фентаніл 1.1 - 471

Флуоксетину гідрохлорид 1.1 - 472

Формальдегіду розчин (35 %) 1.1 - 474

Фруктоза 1.1 - 475

Фталілсульфатіазол 1.2 - 571

Фторурацил 1.0 - 469

Фуросемід 1.0 - 470

Хвоща стебла 1.3 - 215

Хлорамін 1.0 - 473

Хлорамфенікол 1.2 - 573

Хлорбутанол безводний 1.1 - 477

Хлорбутанол гемігідрат 1.1 - 478

Хлорпромазину гідрохлорид 1.0 - 474

Хмелю шишки 1.3 - 216

Цефадроксил 1.3 - 219

Цефазолін натрію 1.2 - 575

Цефаклор 1.3 - 221

Цефалексин моногідрат 1.3 - 223

Цефіксим 1.3 - 225

Цефокситин натрію 1.3 - 227

Цефотаксим натрію 1.2 - 580

Цефтриаксон натрію 1.2 - 583

Циклофосфамід 1.0 - 481

Цинаризин 1.2 - 585

Цинку оксид 1.1 - 483

Цинку сульфат гептагідрат 1.1 - 484

Цинку хлорид 1.1 - 485

Ципрофлоксацину гідрохлорид 1.2 - 585

ЦистеїнN 1.0 - 483

Ціанокобаламін 1.2 - 589

Чайного дерева олія 1.2 - 591

Чебрець 1.3 - 231

Чебрець повзучий 1.3 - 233

Чистотіл 1.2 - 592

N МОНОГРАФІЇ НА ГОТОВІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Анальгіну розчин для ін’єкційN 1.3 - 239

Анальгіну таблеткиN 1.3 - 240

Ацикловіру таблеткиN 1.3 - 241

Борної кислоти розчин спиртовийN 1.2 - 597

Глюкози розчин для ін’єкцій або інфузійN 1.3 - 242

Глюкози та натрію хлориду розчин для ін'єкцій або інфузійN 1.3 - 243

Декстрану 40 та натрію хлориду розчин для інфузійN 1.3 - 244

Етамбутолу таблеткиN 1.3 - 246

Ізоніазиду таблеткиN 1.3 - 247

Йоду розчин спиртовийN 1.2 - 597

Камфорний спиртN 1.3 - 248

Кислоти аскорбінової розчин для ін'єкцій , 50 мг/млN 1.3 - 249

Кислоти ацетилсаліцилової таблеткиN 1.3 - 250

Клопідогрелю таблеткиN 1.2 - 599

Натрію хлориду розчин для ін’єкцій або інфузій, 9 мг/млN 1.3 - 251

Парацетамолу таблеткиN 1.3 - 251

Піразинаміду таблеткиN 1.3 - 253

Рифампіцину капсулиN 1.3 - 254

Саліцилової кислоти розчин спиртовийN 1.2 - 601

Cтрептоміцину порошок для ін'єкційN 1.3 - 255

Цефадроксилу капсулиN 1.3 - 256

Цефадроксилу порошок для оральної суспензіїN 1.3 - 257

Цефазолін натрію для ін’єкційN 1.2 - 602

Цефаклору капсулиN 1.3 - 258

Цефаклору порошок для оральної суспензіїN 1.3 - 259

Цефалексину капсулиN 1.3 - 260

Цефалексину порошок для оральної суспензіїN 1.3 - 261

Цефалексину таблеткиN 1.3 - 262

Цефіксиму порошок для оральної суспензіїN 1.3 - 263

Цефіксиму таблеткиN 1.3 - 264

Цефокситину порошок для ін’єкційN 1.3 - 265

Цефотаксим натрію для ін’єкційN 1.2 - 602

Цефтриаксон натрію для ін’єкційN 1.2 - 603Hosted by uCoz