НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ * ХАРЬКОВ


АВТОРЫ

PHARMACOM * THE SCIENTIFIC & PRACTICAL JOURNAL ON DRUGS * KHARKOV

Главная страница | Учредители | Редакция | Авторы | Архив | Фармакопея | В следующем номере | Подписка | Фитохимия | ГНЦЛС | Форум

на русском языке

До відома авторів журналу "Фармаком"

Для публікації на сторінках нашого журналу автори повинні дотримуватися таких вимог:

 1. Стаття має бути надрукована на папері формату А4, через 2 інтервали, з полями 2,5 см з усіх боків, 28-30 рядків на сторінці, 60-65 знаків у рядку, розмір шрифту 14, шрифт Times New Roman або Arial.

 2. Робота подається українською мовою (для авторів, що проживають за межами України – можливо російською) у 2-х примірниках, підписаних усіма авторами.

 3. Прізвище(а) автора(ів) необхідно зазначити на першій сторінці, далі привести назву організації чи установи, де працює(ють) автор(и), та назву статті, також мають бути зазначені рубрики УДК.

 4. Матеріали до публікації обов'язково мають включати резюме (російською, українською та англійською мовами), та відомості про кожного з авторів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, наукового звання (посади) (із зазначенням року), наукового ступеня (із зазначенням року), місця роботи, службового та домашнього телефонів.

 5. До статті має бути прикладений експертний висновок про можливість публікації у відкритому друці.

 6. До статті мають буди надані всі використані в роботі таблиці, графіки та ін.; список літератури надається у відповідності до загальноприйнятих правил оформлення.

 7. У статті не допускається скорочень слів, крім загальноприйнятих у науковій літературі. Усі вимірювання подаються у системі одиниць СІ. Усі абревіатури мають бути розшифровані. У числах, що являють собою десяткові дроби, цілі числа від дробової частини слід відокремлювати крапкою.

 8. Усі вищезазначені матеріали мають бути надані до редакції також на магнітному носії (дискеті).

 9. Комп'ютерний набір статті має виконуватися у текстовому редакторі MS Word 97, у разі набору в іншій версії – у форматі RTF. Формули мають бути набрані у редакторі формул, що убудований до MS Word (Microsoft Equation 3.0.).

 10. Вимоги до ілюстративного матеріалу:

 • ілюстрації мають бути виконані на професійному рівні, відповідати основному змісту статті та мають бути підписаними;

 • графіки, діаграми та ін. краще будувати у табличному редакторі Excel 97. У випадку, коли даний ілюстративний матеріал створений за допомогою інших програм, зображення необхідно подавати у векторному форматі WMF. Так як журнал видається у чорно - білому виконанні, графіки мають бути виконані з відповідними відтінками;

 • на графіках мають бути зазначені експериментальні точки;

 • фотографії, файли із растровими зображеннями мають бути високої якості та не мати дефектів (подряпини, плями, погана різкість, муар та ін.). Формати файлів TIFF, BMP;

 • криві, виконані на різних самописцях, мають бути розпечатані на білих аркушах без сітки;

 • структурні формули обов'язково мають бути набрані в спеціалізованих програмах типу ChemWin та надані у векторному форматі WMF;

 • різні види ілюстративного матеріалу не мають дублювати один одного.

 1. Редакція залишає за собою право редагувати статті.

 2. Матеріали статті автору не повертаються.

 3. При невиконанні зазначених вимог статті розглядатися не будуть.

 4. За достовірність інформації в публікаціях відповідальність несуть автори.

Главная страница | Учредители | Редакция | Авторы | Архив | Фармакопея | В следующем номере | Подписка | Фитохимия | ГНЦЛС | Форум

 

© Copyright 2001 ГНЦЛС. Все права защищены. Полная или частичная перепечатка материалов журнала только с письменного разрешения редакции. E-Mail для справок samatov@phukr.kharkov.uaHosted by uCoz